Povzbudenie predsedu HS LK KBS

Vážení cirkevní hudobníci,

 

hoci už vyše roka používame na Slovensku nový preklad Rímskeho misála, ktorý priniesol viaceré zmeny aj v hudobnej oblasti, nie všade sa tieto zmeny stretli s pochopením. Preto sa Hudobná subkomisia Liturgickej komisie KBS v ostatnom období zaoberala týmito zmenami a ich aplikáciou. Začiatkom tohto roka HS LK KBS predložila Plenárnemu zasadnutiu KBS svoje stanovisko k týmto zmenám. Plenárne zasadnutie KBS schválilo toto stanovisko, s ktorým by sme Vás radi oboznámili.

 

  • Povzbudzujeme Vás k aplikovaniu zmeny v odpovedi Amen, kde po novom dávame melizmu na druhú slabiku (a - me - e - n).

  • Povzbudzujeme Vás k správnemu uvádzaniu trojitého Amen, kde prvé Amen sa uvádza v súlade so zmenou jednoduchého Amen a druhé a tretie Amen zostávajú nezmenené (a - me - e - n, a - a - men, a - men).

  • Povzbudzujeme Vás k používaniu odpovedí po premenení podľa Liturgického spevníka I. V prípade, že celebrant predspieva starší, zaužívaný nápev, je možné odpovedať starším nápevom. Povzbudzujeme však v spolupráci s kňazmi zavádzať nové nápevy.

  • Chceme Vás informovať, že je naďalej možné používať gregoriánsky slávnostný nápev modlitby Pána, ktorý sa nachádza v publikácii Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky a v ďalších schválených liturgických knihách a príručkách. 

  • Prosíme, aby ste, v spolupráci s kňazmi, pri mediálnych prenosoch sv. omší používali prioritne zmenené nápevy.

  • Prosíme formátorov v kňazských seminároch a vyučujúcich posvätného spevu na teologických fakultách, aby do osnov a do praktickej liturgie aplikovali tieto zmeny.

Uvedomujeme si tiež nedostatok Jednotných katolíckych spevníkov pre organistov. Aktívne komunikujeme so Spolkom sv. Vojtecha a veríme, že v krátkom čase bude na pultoch našich obchodov dostatok týchto publikácií.

 

Ďakujem, že dávate svoj talent, že ponúkate svoj čas do služieb posvätnej hudby v našich chrámoch. Povzbudzujem Vás, aby ste sledovali webovú stránku Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS (hudba.kbs.sk), na ktorej pravidelne uverejňujeme novinky. Na uvedenej stránke nájdete aj kontakt, prostredníctvom ktorého nám môžete posielať svoje otázky, podnety, či iným spôsobom byť v kontakte s HS LK KBS. 

 

Vyprosujem Vám hojnosť Božieho požehnania na príhovor našej Nebeskej Matky.

 

V Košiciach dňa 19. marca 2023.

 

Mons. Marek Forgáč

predseda HS LK KBS