Inštrukcia o hudobnej zložke svätých omší za účasti detí a mládeže

Milí kolegovia,
na plenárnom zasadaní KBS, ktoré sa konalo v dňoch 4. a 5. marca 2024 v Košiciach - Lorinčíku, bola schválená Inštrukcia o hudobnej zložke svätých omší za účasti detí a mládeže. Jej znenie nájdete tu.